/ DEKA / DEKA ETX14L (YTX14L-BS)

DEKA ETX14L (YTX14L-BS)

 DEKA ETX14L (YTX14L-BS):

12.
(- +)
(,,) 15088145
220

:

Deka EAST PENN Manufacturing Company, .                                                                              

Deka , .

Deka , Harley-Davidson.
DEKA ETX14L (YTX14L-BS) :


DEKA ETX14L (YTX14L-BS)

  YUASA YTX14L-BS
12.6.
(- +)
(,,) 150x87x145
200
0 .
 EXIDE ETX14L-BS
12.
(- +)
(,,) 15087145
200
0 .
  UPLUS MX14-3 (YTX14L)
12.
(- +)
(,,) 150x87x145
230
4800 .
  UPLUS EB14C-3
12.
(- +)
(,,) 150x87x145
200
4800 .